Detta är kapitlet om Gud som ingår i den mycket enkla grundkurs i kristen tro som jag håller på att ta fram. Jag har lagt ut det som ett smakprov. Som framgår kommer det att bli både text för dig som vill läsa och ljudfiler att lyssna på.

Vem är Gud? – Huvudtexten

Vem är Gud? – Bibelläsning

 

VEM ÄR GUD?

Av skapelsen kan alla människor förstå att Gud Skaparen finns. Den som njuter av en blomsteräng kan ana det, lika väl som astrofysikern som studerar universums utveckling. I alla tider har också människan sökt kontakt med denna Skapare — och med en andlig värld — utan att riktigt kunna se några konturer. Så har de olika religionerna vuxit fram.

Det unika vi kristna har att ge är budskapet att Gud nu kommit nära. Gud är vår Far och han vill ha gemenskap med sina barn. Detta är något alldeles oerhört. Men hur lär vi känna Gud? När vi ser på världshistorien under de tvåtusen år som gått sedan Bibelns huvudperson Jesus vandrade här, kan det vara svårt att se några tecken på hans närvaro.

Genomgående i Bibeln är att en persons namn uttrycker något om den personens egenskaper. Även Gud själv har namn, och vi kan till viss del lära känna Gud genom att förstå hans namn. När Gud presenterar sig för Mose (2 Mosebok 13) gör han det som: ”JAG ÄR”. Det namnet innefattar allt. Det betyder att Gud alltid är den samme. Han står utanför tiden och förändras inte. Det betyder också att han själv är källan till allt som finns. Allt det skapade och allt som lever. Vi har livet till låns men Gud själv ÄR liv.

I Gamla testamentets berättelser ser vi hur Gud möter människor och agerar i deras olika situationer. Här kommer det också fram förklarande namn som läggs till detta JAG ÄR. Det är namn som Gud ger sig själv eller som människor ger honom. Några av dessa är: JAG ÄR din rättfärdighet, JAG ÄR din frid, JAG ÄR din läkare, JAG ÄR din försörjare. Allt detta för att vi ska förstå innebörden av Guds namn, så att vi inte bara tror på Guds existens utan mer och mer också lär oss förtrösta på honom. Detta är Guds vilja och en kristens absoluta mål: Ett liv helt i förtröstan på den som ÄR allt det vi behöver. När vi kommer dithän har vi gjort oss av med alla avgudar, det vill säga allt vi vänder oss till istället för Gud för att få våra behov tillgodosedda.

Vi kan alltså lära oss något av att läsa eller höra berättas om hur Gud mött människor genom historien. Hur Gud agerat i situationer av nöd och stora behov har gett dessa människor erfarenheter, och det är ur erfarenheterna som Gud fått nya tillnamn. Men för att verkligen lära känna Gud behöver vi egna erfarenheter. Vi behöver själva vandra tillsammans med Gud. Men hur gör vi det? Genom att ta emot och lära känna Jesus Kristus!

Det är genom Jesus som Gud har kommit nära oss. Gud har blivit människa och genom att möta och lära känna Jesus lär vi känna Gud Fadern. ”Den som har sett mig har sett Fadern”, säger Jesus. ”Jag och Fadern är ett.”

Det finns många profetior om Jesus i Gamla testamentet. I själva verket handlar väldigt mycket om Guds frälsningsplan genom Jesus, och därigenom kan vi förstå att detta är viktigt för Gud. Vår ursprungliga gemenskap med Skaparen bröts i ett tidigt skede i historien, men Gud är vår frälsare och vill av hela sitt hjärta vår frälsning. I en av dessa profetior får vi veta vilka namn Frälsaren ska bära. Ja, vi kallar honom bara Jesus, på hebreiska Yeshua, vilket betyder just frälsning. Men han har också fått andra namn som beskriver vem han är. De kanske mest kända är dessa från Jesaja 9: ”Underbar i råd, Väldig Gud, Evig Fader, Fridsfurste.”

Detta är alltså Jesus också. En väldig Gud, stor i makt och härlighet. Någon att falla ner inför i tillbedjan och yttersta respekt. När han i vrede rensar templet ser vi också hur viktigt det är att inte smutsa ner det heliga. Gud är inte att leka med! Men det vi ser mest av är hur han möter människor som kommer till honom med sina behov och sin vilsenhet. Där är han enbart och alltid: Barmhärtig, mild, förlåtande och tröstande. En läkare och lärare som aldrig visar bort någon och som vet hur var och en behöver upprättas till sin fulla värdighet som människa.

Helig och vördnadsvärd, fullkomligt ren och allsmäktig. Och i allt detta full av kärlek och barmhärtighet, med ett hjärta som bokstavligen blöder för sin skapelse och som inte sparar något för att rädda oss till verklig gemenskap med sig själv. Detta är vår Gud.

Sammanfattning:

  • Gud är den som ensam skapat och upprätthåller allt.
  • Gud är helig och upphöjd men samtidigt oändligt god och barmhärtig.
  • Genom Jesus har Gud kommit nära, hans mål och önskan är att upprätta en personlig gemenskap med var och en av oss.
  • Gud är vår källa. Han kan och vill fylla alla våra behov, materiella såväl som själsliga.

 

BIBELLÄSNING

Första Moseboken 1:1-3
”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet. Gud sade: ”Varde ljus!” Och det blev ljus.”

Johannesevangeliet 1:1-4
”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus.”

Jesaja 45:18
”För så säger Herren, han som har skapat himlen, han som är Gud, som har format jorden och gjort den och berett den, som inte har skapat den till att vara öde utan format den till att vara bebodd: Jag är Herren, och det finns ingen annan.”

Romarbrevet 1:19-20
”Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, eftersom Gud har uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur, genom de verk han har skapat.”

Andra Moseboken 3:13-14
”Då sade Mose till Gud: ”Om jag kommer till Israels barn och säger till dem: Era fäders Gud har sänt mig till er, och de frågar mig: Vad är hans namn? – vad ska jag då svara dem?” Gud sade till Mose: ”Jag är den Jag Är.” Och han fortsatte: ”Så ska du säga till Israels barn: Jag Är har sänt mig till er.””

Andra Moseboken 15:26
”Han sade: ”Om du hör Herren din Guds röst och noga lyssnar till hans bud och håller alla hans stadgar, ska jag inte lägga på dig någon av de sjukdomar som jag lade på egyptierna, för jag är Herren din läkare.”

Första Moseboken 16:13
”Och hon gav ett namn åt Herren som hade talat med henne. Hon sade: ”Du är den Gud som ser mig”, för hon tänkte: ”Har jag här fått se en skymt av honom som ser mig?””

Jakobs brev 1:17
”Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan. Det kommer ner från ljusens Far, som inte förändras eller växlar mellan ljus och mörker.”

Psaltaren 124:8
”Vår hjälp är i Herrens namn, han som har gjort himmel och jord.”

Apostlagärningarna 4:11-12
”Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare förkastade men som har blivit en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen, och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta.”

Johannesevangeliet 14:8-11
”Filippus sade: ”Herre, visa oss Fadern så räcker det för oss.” Jesus svarade: ”Så länge har jag varit hos er, och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du säga: Visa oss Fadern? Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? Orden jag talar till er säger jag inte av mig själv. Fadern bor i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig: jag är i Fadern och Fadern är i mig. Och kan ni inte det, tro då för gärningarnas skull.”

Uppenbarelseboken 1:12-18
”Jag vände mig om för att se rösten som talade med mig. Och när jag vände mig om, såg jag sju ljusstakar av guld och mitt bland ljusstakarna en som liknade en människoson, klädd i en hellång dräkt och med ett bälte av guld runt bröstet. Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö, och hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade skinande brons som glöder i smältugnen, och hans röst var som dånet av väldiga vatten. I sin högra hand höll han sju stjärnor, och ur hans mun kom ett skarpt tveeggat svärd, och hans ansikte var som solen när den skiner i all sin kraft. När jag såg honom, föll jag ner som död för hans fötter. Men han lade sin högra hand på mig och sade: ”Var inte rädd. Jag är den förste och den siste och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet. Och jag har nycklarna till döden och helvetet.”

Matteusevangeliet 21:12-13
”Jesus kom in på tempelplatsen och drev ut alla som sålde och köpte där i templet. Han välte växlarnas bord och duvförsäljarnas stolar och sade till dem: ”Det står skrivet: Mitt hus ska kallas ett bönens hus. Men ni har gjort det till ett rövarnäste!””

Matteusevangeliet 11:28-30
”Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är milt och min börda är lätt.””

Psaltaren 103:8
”Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och stor i nåd.”