Att skälen för tron på en Skapare är minst lika goda som för det motsatta har jag redan kommit fram till. Likaså det faktum att alla människor bygger sin världsbild på någon slags tro. Men om jag nu vill påstå att just den kristna tron är speciell, och det i positiv bemärkelse, krävs det skarpa argument och trovärdiga berättelser. Låt oss se om vi kan hitta dem.

Kristen tro - är det bara tok eller finns det faktiskt något där?
Kristen tro – är det bara sagor eller finns det verkligen något där?

När jag blev kristen, alltså när sanningen om Jesus verkligen gick upp för mig och jag lät den gripa tag i mig, var det en dramatisk och djupt känslomässig upplevelse. Jag hade visserligen trott på Guds existens förut, men han hade inte haft någon direkt inverkan på mitt liv. Skillnaden visade sig vara genomgripande och fantastisk.

Så småningom – allteftersom jag lärt mig mer om livet, läst Bibeln ett antal gånger, studerat vetenskapens svar och idéer, lyssnat till kloka (och mindre kloka) människor och kanske framför allt levt – har det växt fram en världsbild som jag menar håller också på ett intellektuellt plan. Därför kan jag idag bestämt säga att det är förnuftigt och sunt att vara kristen. Alldeles oavsett vad diverse högljudda ateister påstår. Eller vem som helst som har en annan tro.

Här är nu mina argument, i fyra korta punkter. Häng med! (Länkar för dig som vill gräva djupare finns samlade längst ner på sidan.)

Argument 1
Ett klockrent kärleksbudskap – som möter vår längtan

Gud är kärlek. Just den formuleringen finns bara på ett ställe i Bibeln, men den sammanfattar en mängd verser som uttrycker just detta. Gud älskar sin skapelse. Han älskar människan, och hela syftet med vår existens är att vi ska få lära känna och leva i en nära kärleksrelation med denna vår Skapare.

Varför gör vi då inte det? Varför finns det istället så mycket ondska och lidande i världen? Dessa frågor kräver ett längre och djupare svar, något jag återkommer till längre fram. Här vill jag nu fokusera på Guds eget initiativ, vilket uttrycks i en av de kanske mest kända bibelverserna:

”Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.” (Johannesevangeliet 3:16)

Människor har i alla tider och kulturer upplevt att något fattats. Det har inom oss funnits ett svart hål av saknad, och ofta också skuldmedvetenhet, och vi har försökt hitta sätt att fylla detta hål. Med böner, offer och goda (eller mindre goda) gärningar har vi försökt tillfredsställa och beveka de andliga väsen vi anat, och så har de olika religionerna vuxit fram. I vår tid kan vi dessutom lägga till ”nyandlighetens” alla försök att nå inre upplysning och harmoni med olika metoder.

Men har vi lyckats? Knappast. Och det är där det kristna budskapet kommer in. För det vi aldrig kunnat åstadkomma, det har Gud själv gjort åt oss. Genom Jesus Kristus har han kommit till oss, och det enda vi behöver göra för att återfå den ursprungliga gemenskapen med Skaparen är att vända om från våra egna vägar och tro på denna hans Frälsare.

Varför bevisar då detta sanningshalten i kristen tro? Just därför att det unika kärleksbudskapet möter den längtan vi alla bär på. Där andra religioner och nyandlighet kräver att vi själva jobbar på vår frälsning (eller ”upplysning”), där möter Jesus oss och ger fritt just det vi mest av allt behöver.

Argument 2
De anspråk Jesus gör, och de löften han ger, saknar helt motstycke

Det har funnits många religionsstiftare. Många som framträtt som profeter, sagt sig ha hittat heliga böcker eller talat med änglar. Och även en och annan som utgett sig för att vara en inkarnerad gud. Men ingen har sagt något om sig själv som kommer i närheten av det Jesus säger. Och ingen kan tala så rakt in i hjärtat hos en människa som söker:

”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” (Johannesevangeliet 14:6)

”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör, och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö.” (Johannesevangeliet 11:25-26)

Fler ord av Jesus hittar du här.

Argument 3
En (tillräckligt) trovärdig Bibel

Detta är att sticka ut hakan, det är jag medveten om. Är det något som ifrågasätts idag så är det väl just Bibelns trovärdighet. Men allt beror på hur vi läser och om vi vet vad vi ska leta efter. Vi tar några exempel:


Bibeln stämmer med modern fysik och kosmologi

I de allra första verserna berättas om hur Gud skapade världen och allt liv. På svenska blir inte detaljerna glasklara, här eller i resten av Bibeln, men ur grundtexten går att utläsa sådant som att universum har en början (det upptäckte naturvetenskapen först på 1950-talet), att det först var mörkt och att ljuset uppstod plötsligt, innan några himlakroppar ännu bildats, att ett av de få ämnen som fanns ett tag därefter var väte, samt att universum från det första skapelseögonblicket har expanderat. Dessutom går det att förstå att det finns ett samband mellan tid och rum, samt att tiden är relativ – det som Einstein några tusen år senare kunde bekräfta matematiskt.

En del av allt detta är visserligen oklart, men det finns i alla fall inget som motsäger det vi idag tror oss veta om big bang och dess följder. Ser vi vidare på hur kosmos beskrivs, hur jorden hänger ”i intet” och hur allting styrs av bestämda lagar, är Bibeln anmärkningsvärt korrekt. Den är förstås inget vetenskapligt dokument och kan inte bedömas på sådana grunder. Men tillräckligt många uppgifter stämmer för att vi ska ha anledning att undra varifrån de människor som skrev Bibelns texter fick sin kunskap – om inte från ovan.


Bibeln stämmer med geologiska och fossila fynd

Här får många det svårt eftersom konflikten ”Darwin vs Gud” blivit så djupt rotad i oss. Alltså tanken att vi antingen är skapade av Gud eller har ”uppstått” genom evolution.

Men riktigt så enkelt är det inte. Bibeln berättar att allt levande skapats ur jordens grundämnen och att Gud format olika slag av växter och djur. Men det framgår inte exakt hur detta gått till, och det finns inget som motsäger att de olika slagen sedan utvecklats vidare genom anpassning. Det kanske största konfliktämnet, de sex skapelsedagarna, kan också mycket väl utläsas som sex perioder under skapelsen, snarare än sex 24-timmarsdygn.

Huvudpoängen i detta är att det är våra tolkningar av fakta som ger upphov till själva konflikten. Det vi faktiskt hittar i naturen motsäger inte vad Bibeln påstår om vårt ursprung.


Historisk trovärdighet

Modern litteraturvetenskap ifrågasätter Bibelns ursprung rent textmässigt. Texterna ska inte vara så gamla som de påstås vara, och de sägs vara författade av andra personer. Här finns dock delade meningar bland forskare. De metoder som används har ifrågasatts, och det är uppenbart att bibelkritikerna är ute på mycket tunn is.

Har då alla de händelser inträffat som beskrivs i Bibeln, efter de inledande kapitlen? Här saknas till stora delar arkeologiska data, och övrig historieskrivning är tunn. Det går också att få fram motsägande fakta, varför många lutar åt att åtminstone de äldre berättelserna, om patriarkerna Abraham, Isak och Jakob, samt fångenskapen i Egypten och det stora uttåget därifrån, är uppdiktade. När det väl dyker upp fynd från utgrävningar blir dock fler och fler av Bibelns uppgifter bekräftade. Att helt avfärda allt som berättas kan alltså vara fel väg att gå och bygga på felaktiga slutsatser.


Behöver historien vara sann?

Detta är en intressant följdfråga när vi rannsakar Bibelns trovärdighet. Måste det vara så att allt som berättas i den är autentisk historia? Att Nya testamentet går att lita på finns det mycket som talar för. Men hur är det med Gamla testamentet?

När Jesus vandrade omkring och predikade om Guds rike, använde han ofta liknelser och uppenbart påhittade berättelser för att få fram sina poänger. Kan det vara så att åtminstone vissa av Gamla testamentets texter på liknande sätt är avsedda att vara sedelärande berättelser, som Gud har ”hittat på” för att lära oss människor något? Jag vågar inte säga säkert att det är så, men jag tror det är tillåtet att fundera över möjligheten.

För en genomsnittlig kristen är nog frågan mindre viktig. Man läser inte i första hand Bibeln för att lära sig historia utan för att få höra från Gud. Den viktigaste frågan blir då: Vad vill Gud säga mig genom den här texten?


Bibeln ger den bästa förklaringen av människan – och av våra problem

En viktig uppgift för religiösa urkunder är att berätta vilka vi är och varför vi är här. Detta menar jag att Bibeln gör på ett mycket träffsäkert sätt. Skapade till att vara Guds avbilder, givna herravälde över jorden och allt levande på den, och ställda inför valet att lyssna eller inte lyssna till Skaparens råd. Och med varningen om vad som skulle hända om vi valde fel – allt detta lägger en i varje detalj logisk och begriplig grund för de fenomen vi ser i världen idag – och inom oss själva. Inte minst det vi ibland kallar ”obegriplig ondska” hos människor blir fullt begriplig i Bibelns ljus.

Men givetvis, det kräver mognad och självkännedom för att se det. För en av berättelserna i Bibeln är också den om vår envisa benägenhet att skylla ifrån oss när något gått snett. Redan Adam, den första människan, gjorde det: ”Det var inte jag, det var kvinnan du gav mig!” Och kvinnan i sin tur: ”Det var inte jag, det var ormens fel!” Och så har det fortsatt…


Bibeln och skapelsen kan bära samma signatur

Alla konstnärer signerar sina verk. Ibland är signaturen dock dold i själva konstverket och det blir en del av upplevelsen att hitta den.

När bibelforskare räknar på talvärden av orden i Bibelns allra första mening, framträder ett fascinerande mönster. Orden lyder i översättning: ”I begynnelsen skapade Gud himlarna och jorden”, men det är i den hebreiska grundtexten mönstret framträder. Det visar sig där att hur man än räknar – framåt, bakåt och med olika grupperingar av tecknen – blir resultaten tal där 37 på något sätt finns med som en faktor.

Somliga tycker det är fånigt att leta efter koder på det här sättet. Det kan det mycket väl vara. Det är inte heller något vattentätt bevis för att Gud skulle vara inblandad, ens om man betänker att det hade behövts ett matematiksnille av rent överjordiska mått för att hitta på koden från början.

Men när det visar sig att motsvarande beräkningar gjorda på vårt DNA ger liknande resultat, med talet 37 som återkommande faktor, då blir det intressant. Det är fortfarande inget bevis, men nog ligger det nära till hands att tänka sig en och samma källa som upphov till båda koderna och att det alltså är den stora Konstnärens dolda signatur vi hittat. [Bibelmatematik]

(Just insikten om hur otroligt komplext vårt DNA är, var för övrigt det som övertygade en av de mest kända och mest hårdkokta ateistiska filosoferna, Antony Flew, om att det trots allt måste finnas en skapare. )

Argument 4
Personliga upplevelser

Oavsett hur bra de förnuftiga argumenten kan vara, och oavsett historiska fakta (som alltid kan ifrågasättas), kommer vi inte ifrån betydelsen av personliga upplevelser. För min egen del var det just när jag fick veta att det går att ha en personlig relation med Gud – och jag påtagligt kände kärleken strömma genom mig – som den allmänna tro jag redan hade fick liv.

Det jag nu har att lägga fram som ”bevis” är förstås inget som håller i en domstol. Jag kan bara säga att det är sant, sedan väljer du själv vad du vill tro. Mina upplevelser är dock inte unika för mig, utan detta är vad kristna överallt vittnar om:


Som att komma hem

Att landa i tron på Jesus Kristus som Guds Son och världens Frälsare. Känslan är egentligen obeskrivlig, men vi försöker ändå göra det på olika sätt. Vi talar om myntet som trillar ner, bitarna som faller på plats eller att det är som att hitta hem efter att ha irrat runt i vildmarken, hungrig och uttorkad.

En hjälp för tanken: Litet barn som gått vilse och gråter efter mamma. Och så står hon äntligen där, och det är bara kramar och pussar och bli buren på starka armar hela vägen hem. Naiv bild kanske, men talande! Det finns inget tvivel om vem som är mamma, eller pappa. Barnet vet! Och så löftet som kommer från hjärtat hos den som vet att det var olydnad som gjorde att man gick vilse: ”Jag ska aldrig göra så mer!” Men inga förebråelser kommer, endast kärlek.


Guds närvaro

Jesus sa: ”Om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord, och min Fader ska älska honom, och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom.” (Johannesevangeliet 14:23)

Den närvaron märks! När han som har spänt ut universum mellan sina händer kommer in i en människas liv, då känns det i både kropp och själ. Och i den närvaron kan man sedan vara fullständigt trygg, vad som än sker.

Det skulle förstås kunna vara inbillning. En överaktivitet i hjärnans centrum för religiösa upplevelser. Jag kan inte bevisa motsatsen, bara vittna om det jag upplevt.


Personliga tilltal

Guds närvaro handlar inte bara om känsla. Han talar också! En stilla, inre röst. En vers från Bibeln som plötsligt får ny mening. Eller genom en annan människa som, ofta helt ovetande, säger rätt saker i rätt ögonblick. Visst går det att ta miste ibland. Den egna fantasin kan spela spratt. Men bekräftelserna är tillräckligt många för att vi som lever i denna verklighet kan vittna om det: Gud vill ha verklig gemenskap med sina barn – inklusive att samtala med oss!


Svar på bön

Det är möjligen här som eventuella teorier om psykisk ohälsa kan komma på skam. När Gud faktiskt tycks svara på våra böner. Och det gör han! Fast inte alltid som vi väntar det, och inte alltid när vi önskar det. Klart är i alla fall att den som verkligen söker ska finna, och att det i en svår situation alltid lönar sig att be: ”Jesus, om du finns så hjälp mig!”

Själv har jag upplevt både fysiska helanden, beskydd från eld, ekonomisk försörjning i kristider och en bil som lyftes rakt upp i luften när min bästa vän låg klämd under den. En del har hänt som svar på direkt bön, annat helt utan mitt agerande.


Hopp

Oavsett om något händer när jag ber, eller om jag hör Guds röst eller inte. Och alldeles oavsett hur mitt liv ser ut – det finns en komponent som för alltid hör samman med tryggheten hos Gud, och det är hoppet. Jesus ger en människa hopp och framtidstro, även där det ser helt hopplöst ut för det mänskliga ögat. Om någonting är värt något i den här världen så är det väl detta!

Slutord och några länkar

Jag är medveten om att inget av det jag nämnt ovan ensamt bevisar sanningen och det unika i kristen tro. Det går alltid att väga argument för och emot, och den som bestämt sig för att tro på något, av vilken anledning det än är, värderar gärna argumenten annorlunda än den som inte tror likadant.

Kunskap och vishet finns också på många andra håll, och andliga upplevelser är kanske till och med vanligare utanför den kristna kyrkan. Varför skulle annars så många dras till nyandliga rörelser idag? Men det är när vi lägger samman alla bitarna som jag menar att bilden av Bibelns Gud framträder. Allt pekar då åt samma håll.

Många får dock inte ihop pusslet. Det finns för mycket som tycks visa på andra svar, och det kan finnas personliga erfarenheter som talar emot Guds existens. Eller åtminstone mot påståendet att det skulle vara något positivt med att höra till hans ”gäng”. Fortsättningsvis ska vi se om vi kan komma till botten med en del av detta: kyrkans två ansikten, konstiga saker i Bibeln, helveteslära och mycket annat.

Kyrkans två ansikten
Det finns två bilder av den kristna kyrkan, en mörk och en ljus. Vilken är den sanna bilden, och varför har det blivit så här? Detta kan vara en ögonöppnare!

Är Bibeln speciell?
Grundläggande och ganska heltäckande om Bibelns ursprung och hur vi läser den. Vad talar mer för att den faktiskt skulle kunna vara Guds ord till oss?

Vill du läsa mer om matematiken i Bibeln och vårt DNA, kan du göra det på Anders Gärdeborns hemsida.

När det gäller frågan om hur väl Bibeln stämmer med naturvetenskapliga fynd kan föreningen Genesis hemsida vara en lämplig plats att börja gräva. Du hittar den här.

Fortsätt till:  Hitta hem … >>