En rätt stor del av Bibeln består av profetiska texter. Mest hittar vi i Gamla testamentet, där profeterna Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel, Hosea med flera nedtecknat sina syner och uppenbarelser. I Nya testamentet finns allra sist den apokalyptiska Uppenbarelseboken. Ofta handlar dessa texter om Guds dom över Israels fiender eller om varningar till hans eget folk att inte fortsätta bryta mot Guds bud – något de ofta gjorde. Men många profetior handlar också om en tid mycket längre bort, den tid vi lever i nu och ännu längre in i framtiden. Så går det i alla fall att tolka orden.

Att börja gräva i dessa profetior och se vad som möjligen kan stämma – som verkligen hänt eller är på väg att hända – kan vara lite som att röra om i ett jordgetingbo. Söker du på nätet hittar du massor av sajter som tar upp frågan. En del påstår att i stort sett alla profetior gått i uppfyllelse och att det bevisar att Bibeln är sann. Andra pekar på sådant som man menar inte alls har stämt och ägnar hela sajten åt att håna och förlöjliga både Bibeln och dem som tror på den.

Ett exempel är profeten Hesekiels förutsägelse att kung Nebukadnessar i Babel skulle belägra och inta staden Tyrus, något som hände drygt 500 år före Kristus. Detta kan man läsa om i Hesekiels bok kapitel 26. En bibelkritisk sajt menar att Nebukadnessar fick ge upp efter tretton års belägring, medan en annan kan berätta att han mycket riktigt intog Tyrus och att Alexander den store 250 år senare fullbordade jobbet, precis så som Hesekiel hade sagt att det skulle ske. Vem ska man tro på?

Det är tydligt att det inte räcker med att läsa själva Bibeln och de kommentarer till den som finns. Man behöver gräva mer i historieböckerna för att få någon slags klarhet. Men det finns saker som är lättare att kontrollera, profetior som ser ut att slå in i vår egen tid. Fast det kan kännas lite främmande att till exempel läsa om vad som egentligen orsakar den fiskdöd vi ser i många vatten:

”Herren går till rätta med dem som bor i landet, eftersom ingen sanning och ingen kärlek och ingen kunskap om Gud finns i landet. Man svär och ljuger, mördar och stjäl och begår äktenskapsbrott. Man far våldsamt fram, och blodsdåd följer på blodsdåd. Därför sörjer landet, och allt som lever där tynar bort, både djuren på marken och fåglarna under himlen, till och med fiskarna i havet förgås.” (Hosea 4:1-3)

Naturligtvis är det här bara en tolkning. Orden skrevs för ca 2700 år sedan och alla är säkert inte överens om vad de betyder. Men om vi tänker att vår misshushållning med jorden, allt som resulterar i att djur försvinner och haven dör, i grunden beror på att vi inte längre lyssnar till jordens Skapare, då blir det hela rätt logiskt.

En annan profetia som vissa menar kan ha slagit in, åtminstone delvis, är kärnkraftsolyckan i Tjernobyl. Det krävs lite tolkning av det poetiska kodspråket i texten, men vet man att ordet tjernobyl betyder gråbo – som är en nära släkting till malört – blir det rätt intressant att läsa följande i Bibeln:

”Den tredje ängeln blåste i sin basun. Då föll en stor stjärna, brinnande som en fackla, ner från himlen, och den föll över en tredjedel av floderna och vattenkällorna. Stjärnans namn är Malört. En tredjedel av vattnen förvandlades då till malört, och många människor dog av vattnen, som hade blivit förgiftade.” (Uppenbarelseboken 8:10-11)

Även här finns delade meningar, men att likna en exploderande kärnreaktor vid en fallande stjärna är knappast särskilt långsökt.

Reaktorn i Tjernobyl med sin betongsarkofag som ska minimera det radioaktiva läckaget.

I Uppenbarelseboken finns den längsta och mest utförliga beskrivningen av vad som kommer att hända inför och vid ”tidens slut”, alltså när människans mandat att förvalta jorden upphör och det är dags för nästa fas i Guds plan. Texten är skriven med ett yvigt bildspråk och många symboler som inte är bekanta för oss idag. Det gör det svårt att utläsa direkt vad det handlar om. Men allteftersom saker sker blir kopplingarna tydligare. Det berättas till exempel om ett märkningssystem som ska införas, där varje människa får ett ID-märke av något slag på sin kropp:

”Och det (’vilddjuret’) tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd ska räkna ut vilddjurets tal, för det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex.” (Uppenbarelseboken 13:16-18)

Tekniken att identifiera objekt med hjälp av små datachips finns sedan flera decennier. Användningen inom handeln har exploderat under senare år. Man märker allt från kläder till containers, och den används dessutom på miljontals djur. Och det finns nu även ett antal människor som låtit operera in det lilla chipet under huden, bland annat för att öppna dörrar och förenkla betalningar. Med de krafter som driver på utvecklingen, för att det är en teknik med stora fördelar, är det då långsökt att tänka sig en framtid där detta är det enda betalningssystem som finns? Den som lever får se. (DN/Livsstil)

Men det rakaste och mest lättolkade beskedet om framtiden är nog det som Jesus själv ger oss:

”Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Det ska bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den andra, och skrämmande syner och väldiga tecken från himlen. Men innan allt detta händer ska man gripa och förfölja er. Man ska utlämna er åt synagogor och fängelser och ställa er inför kungar och ståthållare för mitt namns skull. Då får ni tillfälle att vittna […]

Tecken ska visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Människor ska ge upp andan av skräck, i väntan på det som ska komma över världen. För himlens makter ska skakas. Då ska man se Människosonen (Jesus) komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när detta börjar hända, räta på er och lyft upp era huvuden, för då närmar sig er befrielse.” (Lukasevangeliet 21:10-13, 25-28)

Krig, jordbävningar, svält och pest (sjukdomsepidemier). Aldrig tidigare i historien har vi haft så mycket av detta som nu i modern tid. Och skräck och ångest breder ut sig – med en uppgivenhet som får människor att själva ta livet av sig.

Förföljelse av kristna ser vi också. Inte så mycket här hos oss, kanske. Det handlar än så länge mest om hån och misstro. Men på många håll är det förenat med livsfara att ha en kristen tro. Bland de tjugo värsta länderna hittar vi Nordkorea, Somalia, Syrien, Irak, Afghanistan, Saudiarabien, Maldiverna, Pakistan, Iran, Jemen, Uzbekistan och Turkmenistan. Lite längre ner på listan finns Kina, där det visserligen är tillåtet att vara troende men bara om det handlar om registrerade och statskontrollerade församlingar. (Källa: ”Open Doors” rapport 2014.)

I de värsta länderna torteras och dödas kristna med myndigheternas goda minne. Det kan också handla om attacker från olika extremistgrupper. På andra platser utövas förföljelsen mest som diskriminering och ekonomisk bestraffning. Ett ”olagligt” bönemöte kan resultera i böter motsvarande flera årslöner.

Globalt tycks kristna nu vara den mest förföljda av alla religiösa grupper – även om det inte alltid handlar om rena religiösa konflikter. (DN/Ledare: Kriget mot kristna)

Uppdatering: I oktober 2020 rapporteras från Uzbekistan via missionsorganisationen ”Ljus i Öster” att läget för de kristna i landet har börjat förändras. Förtrycket lättar, det går att registrera församlingar, biblar har kunnat föras in och distribueras och människor är mer öppna för att höra talas om Gud. En ljusglimt i en allt mörkare värld. Tyvärr får vi också veta att utvecklingen går åt motsatt håll i Kina. Där ökar nu förföljelsen av kristna.

Du som vill rota mer kan söka på Bibeln och profetior och du kommer att hitta massor. Kom bara ihåg att vara kritisk till det du läser, både det positiva och det negativa. Det finns helt klart mycket som är sant, men alltför många tänjer på sanningen eller ljuger oss rakt upp i ansiktet. Detta är som sagt ett getingbo!

<<  Är Bibeln Speciell?

Uppenbarelseboken
En av många konstnärliga tolkningar av Uppenbarelsebokens slutskede.