”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Fadern utom genom mig.” (Johannesevangeliet 14:6)

———-

”Jag är den som uppväcker de döda och ger dem liv igen. Den som tror på mig ska leva även om han dör. Han får evigt liv därför att han tror på mig…” (Johannesevangeliet 11:25)

———-

”Jag är världens ljus. Om ni följer mig behöver ni inte treva er fram i mörkret, för detta ljus, som leder till liv, kommer att lysa upp er väg.” (Johannesevangeliet 8:12)

———-

”Jag är livets bröd. Ingen som kommer till mig ska någonsin bli hungrig igen. Och den som tror på mig behöver aldrig bli törstig.” (Johannesevangeliet 6:35)

———-

”Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren.” (Johannesevangeliet 10:11)

———-

”Tro mig när jag säger att jag är i Fadern och Fadern är i mig. Och om ni ändå inte tror mina ord, tro då på de under ni har sett mig göra.” (Johannesevangeliet 14:11)