Enligt ett av sätten att förstå människans situation, det kanske vanligaste, är vi djupt skuldsatta till Gud genom synden. Men eftersom Gud älskar oss har han gett oss sin Son som försoningsoffer. Och det är genom att tro på detta som vi blir fria från skuldbördan.

Har du problem med den här tankegången? Känner du inte att det finns något hopp eller någon glädje när förlåtelsen genom Kristus kommer på tal? Då kan du vara en av väldigt många i vår del av världen som snarare lider av skam än av skuld.

Det är inte helt lätt att få rätsida på den här problematiken genom att läsa en bok. Det kan behövas samtal både med någon terapeut och med en kristen själavårdare. Men i korthet fungerar det så här:

Skuld handlar om vad vi gör. Vi gör något fel, vi vänder om till Gud och får förlåtelse, och efter det är allt som det ska vara. Sorgen över felsteget har funnits där, men det har aldrig nått in till självkänslan eller värdigheten som människa.

Skam bottnar istället i en känsla av att vara fel, och det är inte lika lätt att komma åt. Att skammen alls finns där kan vara ett resultat av förkastelse eller kränkningar i barndomen. Orden: ”Du gör fel, jag ska hjälpa dig att göra rätt”, tolkas sedan på något sätt automatiskt som: ”Du är fel, du måste bort från jordens yta!” Kanske inte medvetet i tanken, men känslomässigt kan man reagera ungefär så.

Åter igen, det här är inte lätt att komma till rätta med bara genom några ord i en bok. Men försök förstå, när du läser om de tre stegen, att för Gud är du alltid rätt. Du är skapad till hans avbild och du kan aldrig bli något annat. Gud accepterar dig! Han älskar dig, precis som du är! Hoppa över talet om synd och skuld så länge, se det istället så här: Gud vill ha gemenskap med dig. Han vill vara den viktigaste och mest centrala personen i ditt liv. Har han inte fått vara det hittills är det den förändringen du kan få be om och ta emot. Det var för att öppna vägen till den gemenskapen som Jesus gav sitt liv!