Det finns många sajter och bloggar som handlar om livets mening. Detta är en stor fråga för människan! Många försöker också övertyga oss om att just deras tro och svar är de rätta, och ibland kan det vara svårt att värja sig. När skisserna till den här sajten började ta form, hösten år 2002, kändes det viktigt att inte bara presentera svar utan också väcka tankar och nya frågor. Det har varit en lång resa sedan dess, och hur väl jag har lyckats i min ambition kan bara du själv avgöra.

Jag som står för skrivandet heter Lars Bergman och är född i södra Västergötland i början av 1960-talet. Jag har jobbat som dataingenjör i många år men fungerar nu efter en bred högskoleutbildning mest som skribent i olika sammanhang. Till min hjälp har jag förutom webbgurun Tomas Andersson haft ett antal korrekturläsare och kritiker, bland andra flera präster och en civilingenjör i teknisk fysik.

Att definiera sig som ”kristen” kan vara lite problematiskt, eftersom det finns så många olika uppfattningar om vad det egentligen innebär. Det väcker också väldigt olika känslor, allt ifrån respekt till hån och hat. När jag själv säger att jag varit kristen i mer än 30 år, menar jag att det var då jag upplevde ett personligt och livsförvandlande möte med den uppståndne Jesus Kristus. Efter det blev inget sig likt.

Jag har alltid varit intresserad av vetenskap, och jag är skolad i att tänka strukturerat och logiskt. Att söka sanningar är viktigt för mig. Men det är inte alltid möjligt att komma fram till de absoluta sanningarna, och då vill jag vara noga med att belysa olika aspekter på saker och ting. Det är inte farligt att tänka, tänker jag! För att förbättra möjligheterna att undersöka det som har med tron att göra har jag kompletterat övriga studier med lite teologi vid Örebro Teologiska högskola, en institution som uppmuntrar till sunt och kritiskt tänkande, samtidigt som den är fast förankrad i svensk väckelsekristendom. För övrigt är jag inte fast i något enskilt samfund eller särskild tradition utan jag vill se mig som en fri kristen tänkare. Jag är dock inte oberoende – det är ingen människa.

Sedan jag ursprungligen skrev och spelade in detta har jag anslutit mig till en församling som ingår i Equmeniakyrkan. Här samlas kristna med olika bakgrund och tradition i en andlig miljö som jag upplever tillåtande och respektfull. Jag fortsätter här att vara en ”fri kristen tänkare”…

Det finns så klart många obesvarade frågor kvar för mig. På så vis är jag också en sökare – fortfarande. Men jag har alltså hittat hem i den kristna tron, och självklart är det denna jag vill dela med mig av. Min förhoppning är att jag ska kunna göra det på ett lite annorlunda och mer genomtänkt sätt, utan de vanliga religiösa flosklerna. Kan jag därigenom nå fram även till dig som kanske farit illa i kristna sammanhang, har inte arbetet varit förgäves!

Historik

Kontakt