Det är en vanlig föreställning att evolutionsforskare har koll på både fakta och slutsatser, och att hela evolutionsteorin är vetenskapligt bevisad bortom allt tvivel. Men sanningen är en annan. Här är några citat från ett antal inflytelserika forskare:

”I själva verket blev evolutionen på ett sätt en vetenskaplig religion; nästan alla vetenskapsmän har accepterat den och många är beredda att ‘tänja’ sina observationer så att de stämmer med den.”
H S Lipton, professor i fysik. Physics Bulletin maj 1980.

”I forskar­världen är det vanligt att man stöter bort information som man inte vet vad man ska göra med eller som inte bekräftar det man vill se.”
Frans de Waal, primatolog och psykolog 2013. (Citatet återfinns här.)

”Idag är det vår skyldighet att förstöra myten om evolutionen, ansedd som ett enkelt, förstått och förklarat fenomen som snabbt fortsätter att läggas i dagen framför oss. Biologerna måste uppmuntras att tänka på svagheterna i tolkningarna och i de överdrivna slutsatser som teoretikerna framhåller eller lägger fram som etablerade sanningar. Bedrägeriet är ibland omedvetet, men inte alltid, eftersom vissa människor, beroende på deras sekterism, avsiktligt blundar för verkligheten och vägrar att erkänna svagheterna i sin tro.”
Pierre Grassé, ledande zoolog i Frankrike. Evolution of living organisms, AP 1977.

”Vi har inget absolut bevis för evolutionsteorin. Vad vi har är överväldigande indicier till dess fördel och vi har ännu inget bättre alternativ, men evolutionsteorin skulle överges i morgon om en bättre teori kom fram.”
22 biologer från brittiska naturhistoriska muséet i London. Nature, vol 290 1981.

”Evolutionen har inte bevisats och kan inte bevisas. Vi tror bara på den för att en särskild skapelse är det enda alternativet, och det är otänkbart.”
Sir Arthur Keith. Förordet till den hundrade upplagan av Darwins Om arternas uppkomst.