”Låt ingen lura er, för många ska komma och påstå att de är Messias (Kristus), och de kommer att leda många vilse. Ni kommer att få uppleva krig och höra rykten om krig, men låt er inte skrämmas. Krig måste komma, men därmed är inte slutet inne. Nationer och maktblock kommer att resa sig mot varandra, och det blir hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men detta är bara början på de fasor som kommer.

Då kommer man att tortera er och döda er och hata er över hela världen därför att ni tillhör mig.” (Matteusevangeliet 24:4-9)

———-

”… Många ska framträda som världsfrälsare, och falska profeter ska det finnas gott om. De ska göra märkliga under, för att om möjligt föra Guds egna barn bakom ljuset. Var på er vakt! Jag har varnat er i förväg!” (Markusevangeliet 13:22-23)