Vad han gjorde (förlåtelse, upprättelse)

”Medan han talade kom de judiska ledarna och fariseerna släpande med en kvinna som hade varit otrogen i sitt äktenskap, och de ställde henne framför den nyfikna folkhopen.

’Mästare’, sa de till Jesus, ’den här kvinnan har varit otrogen. Vi tog henne på bar gärning. Moses lag säger att vi ska döda henne. Vad säger du?’

De försökte få honom att säga något som de kunde använda mot honom, men Jesus böjde sig ner och skrev med fingret i sanden. Men de fortsatte att kräva ett svar, och då reste han sig upp igen och sa: ’Sätt igång och kasta sten på henne. Men den av er som aldrig har syndat ska kasta den första stenen.’

Sedan böjde han sig ner och fortsatte att skriva i sanden. Och de judiska ledarna smög sig bort en efter en, och de äldre av dem gick först. Till slut var Jesus ensam med kvinnan. Då reste sig Jesus igen och sa till henne: ’Var är de som anklagar dig? Var det ingen av dem som dömde dig?’

’Nej, Herre’, svarade hon. Då sa Jesus: ’Det gör inte jag heller. Gå, och synda inte mer.’ ” (Johannesevangeliet 8:3-11)

———-

”När han närmade sig staden mötte de ett begravningsfölje. Pojken som dött var ende sonen till en änka, och många sörjande från staden gjorde henne sällskap.

När Jesus såg henne fylldes hans hjärta av medlidande och han sa: ’Gråt inte!’ Sedan gick han fram till båren och rörde vid den, och bärarna stannade. ’Min son’, sa han, ’kom tillbaka till livet igen!’

Då satte sig pojken upp och började tala till dem som stod runt omkring. Och Jesus gav honom tillbaka till hans mor.” (Lukasevangeliet 7:12-15)

———-

”Men eftersom det var så mycket folk runt omkring dem att de inte ens fick tid att äta, föreslog Jesus: ’Kom så drar vi oss undan till någon plats där vi kan vila oss.’ De for därför iväg i en båt till ett lugnare ställe. Men många människor såg det och skyndade sig i förväg runt sjön och mötte dem när de steg i land på andra sidan.

När Jesus steg ur båten och såg allt folk som hade samlats kände han medlidande med dem, för de var som får utan herde. Därför tog han sig tid och undervisade dem om det som de behövde veta.” (Markusevangeliet 6:31-34)

———-

”… Och överallt dit han kom botade han människor från alla slags sjukdomar. När han såg alla dem som följde efter honom, kände han medlidande med dem. De visste inte vad de skulle göra eller vart de skulle vända sig för att få hjälp. De var som får utan herde.” (Matteusevangeliet 9:35-36)

———-

”Några mödrar kom en dag med sina barn till Jesus för att han skulle välsigna dem. Men lärjungarna körde bort dem. När Jesus såg vad som hände blev han förargad på lärjungarna och sa till dem: ’Låt barnen komma till mig, för Guds rike tillhör dem. Och hindra dem inte…’ Sedan tog han barnen i sina armar och lade händerna på deras huvuden och välsignade dem.” (Markusevangeliet 10:13-16)

Vad han sa

”Kom till mig så ska jag ge vila åt alla er som arbetar hårt och stapplar under tunga bördor. Gå in under mina villkor och låt mig undervisa er! Jag är mild och ödmjuk. Hos mig finner ni det som ger ert liv ro och vila, och jag tvingar inga tunga bördor på er.” (Matteusevangeliet 11:28-30)

———-

”Ve er, fariseer och religiösa ledare. Ni hycklare! Till och med av kryddväxter som dill och kummin ger ni Gud en tiondel, men ni är likgiltiga för det som är långt viktigare: rättvisa, medlidande och trohet. Visst ska ni ge Gud en tiondel, men försumma för den skull inte det som är det viktigaste.” (Matteusevangeliet 23:23)