Det låter som väldigt torra fakta, och det är det också. Men bra att känna till!

Till det yttre är Bibeln en samling antika texter (alltså från den period i historien som kallas Antiken) av skiftande karaktär, författade under en lång tidsperiod av personer med olika bakgrund. Exakt när dessa texter kommit till råder det delade meningar om bland bibelforskare, och även om de som anges vara författare verkligen var det. Det finns över huvud taget väldigt olika meningar om Bibeln. Klart verkar i alla fall vara att de äldsta texterna är minst 2500 år gamla. Lyssnar vi till den traditionella uppfattningen ska vi till den siffran lägga ytterligare 800-1000 år.

Sedan finns det förstås en uppfattning om Bibeln som går utöver dessa fakta. Den uppfattningen att världens Skapare på något sätt inspirerat dess författare och därmed talar till oss genom den. Men det är något vi får återkomma till.

Upplägget

Bibeln består av Gamla och Nya testamentet (GT respektive NT), vilket motsvarar i huvudsak två ”förbund” som Gud ingår med människan. I GT gäller det en liten utvald folkgrupp, Israel, som skulle vara ett avskiljt folk med särskilt ansvar. I NT berättas om ett annorlunda förbund, där alla människor inbjuds genom tron på Frälsaren Jesus Kristus.

GT spänner över tiden från världens skapelse till ungefär 400 år f.Kr. Hur många delar (eller ”böcker”) den består av varierar lite beroende på när och var man frågar, men den för oss normala kanon säger 39 st. Utöver dessa innehåller vissa biblar apokryfer, texter vars plats i Bibeln är omstridd men som ändå kan anses vara ”nyttig läsning”.

Lite grovt kan man säga att de första 17 är historiska berättelser, följda av några poetiska böcker, med psalmer, ordspråk och visdomsord. Sist kommer 16 profetiska böcker som innehåller Guds direkta tilltal genom några speciellt utvalda människor. Det går dock att tolka in det profetiska genomgående i hela GT, med mer eller mindre öppna referenser till en kommande Frälsare från Gud.

Texterna i GT finns också i judarnas heliga skrift Tanakh, men där är uppdelningen lite annorlunda.

NT inleds med berättelsen om Jesus, i fyra versioner med lite olika fokus. Dessa kallas de fyra evangelierna. Sedan följer Apostlagärningarna, som återger något av de första kristna församlingarnas historia, samt ett antal brev med uppmuntran, undervisning och personliga hälsningar. Allra sist hittar vi Uppenbarelseboken, en apokalyptisk förutsägelse om tiden då Jesus ska komma tillbaka till jorden. Om vad som ska hända i världspolitiken och miljön innan och efter det. Denna skrevs omkring år 95 e.Kr.

Totalt finns det 27 delar i NT, enligt den kanon som slogs fast på 300-talet. Utöver dessa finns även i NT apokryfer (i vissa utgåvor). Dessa är dock ännu mer omstridda än de i GT.

<<  Är Bibeln speciell?