Vi måste inte vara särskilt andliga för att undra över livets mening. Men alla tror på något, även de som kallar sig ateister, och vad detta något är påverkar förstås hur vi finner mening i tillvaron. Att vi då ofta landar i frågan om det finns någon ”högre makt” som ville livet från början, det är inte konstigt.

Men det finns så många religioner och olika sätt att tro. Så många röster som ropar ut sina budskap. Mycket är också sjukt, och många är ute efter att få makt över oss. Eller sno våra pengar. Vem ska vi lyssna på? Samtidigt hävdar ateister att vetenskapen gjort gudars existens helt osannolik. Hur ska vi veta vad som är sant? Det ligger dimridåer överallt…

Den här sajten skulle förstås också kunna sprida dimma. Jag som skriver är ju bara en av alla röster, hur vet du att du kan lita på mig? Det vet du förstås inte. Jag kan bara berätta vad jag erfarit och lova att vara noggrann och ärlig med det som är fakta. Sedan får du lita på din egen känsla när du läser.

Vad handlar det om då? Två saker: Först att se vad det innebär att alla tror på något. Om det verkligen är så och om det då också kan finnas skäl att tro på en Skapare. Och så den nästan tabubelagda frågan om det är något speciellt med just kristen tro. Om det är där människan äntligen kan hitta hem.

Alla tror på något >>