Det går att hitta bibelverser som ryckta ur sitt sammanhang styrker alla möjliga konstiga uppfattningar. Alla människor läser inte med goda avsikter, och från många håll får vi mest höra talas om det våldsamma, förtryckande och otidsenliga. Allt det som ska visa att kristen tro är fel.

De här verserna talar ett annat språk. Jag länkar till dem från olika sidor – här är de sammanställda, för dig som behöver hitta tillbaka. Några av dessa ord har blivit som friskt vatten för törstande människor i alla tider…

Om du inte känner igen den exakta ordalydelsen i dessa citat kan det bero på att jag hämtat dem från Levande Bibeln, som är en parafras på bibeltexten.

Gud älskar oss!

Jesus, de svagas vän.

Vad Jesus säger om sig själv.

Jesus förutsäger förföljelse och falskhet.

Verserna från ”Tre steg till Gud”.