Om skuld och skam

Det klassiska kristna budskapet har alltid varit detta: Människan står i skuld till Gud genom synden, men eftersom Gud älskar oss har han gett oss sin Son som försoningsoffer, och genom tron på honom blir vi fria från skuldbördan. Martin Luther kämpade med sin syndanöd, och hans fråga var hur man kunde finna en barmhärtig Gud. Något han till slut gjorde.

Har du problem med de här tankegångarna? Känner du inte att det finns något hopp eller någon glädje när Guds förlåtelse i Kristus kommer på tal? Då kan du vara en av många, många i vår del av världen som snarare lider av skam än av skuld!

Det är inte alldeles lätt att få rätsida på den här saken via internet. Det kan behövas samtal både med någon terapeut och med en kristen själavårdare. Men i korthet fungerar det så här:

Skuld handlar om vad vi gör. Vi gör något fel, vi vänder om till Gud och får förlåtelse, och efter det är allt som det ska vara. Sorgen över felsteget har funnits där, men det har aldrig nått in till självkänslan eller värdigheten som människa.

Skam bottnar istället i en känsla av att vara fel, och det är inte lika lätt att komma åt. Att skammen alls finns där kan vara ett resultat av förkastelse eller kränkningar i barndomen. Orden ”du gör fel, jag ska hjälpa dig att göra rätt” tolkas sedan på något sätt automatiskt som ”du är fel – du måste bort från jordens yta!” Kanske inte i intellektet, för man är ju inte dum – men i känslorna kan man reagera ungefär så.

Åter igen, det här är inte lätt att komma till rätta med bara genom några ord på en webbsajt. Men försök förstå, när du läser vidare om de tre stegen, att för Gud är du alltid rätt. Du är skapad till hans avbild och du kan aldrig bli något annat. Gud accepterar dig! Han älskar dig, precis som du är! Hoppa över talet om synd och skuld så länge, se det istället så här: Gud vill ha gemenskap med dig. Han vill vara den mest centrala och viktiga personen för dig. Har han inte fått vara det hittills så är det den förändringen du kan få be om och ta emot. Det var för att öppna vägen för den gemenskapen som Jesus gav sitt liv!