Är Bibeln speciell?

bibel1Bibeln… Den där gamla boken ställer till det för oss! Inte minst för mig när jag nu ska försöka berätta om den. För hundra år sedan hade det varit enklare. Då tilläts Bibeln på ett helt annat sätt förklara sig själv och kritiken låg på ett annat plan, även om den hade ifrågasatts ett tag redan då. Nu finns både ett vetenskapligt ifrågasättande av dess ursprung och ett massivt förakt från ateister att förhålla sig till. Plus att samhällsklimatet utvecklats så att många av de ”sanningar” Bibeln uttrycker känns väldigt daterade och ibland direkt anstötliga.

Det är alltså inte ett enkelt ämne jag ger mig på här. Men det är samtidigt nyttigt att få gå till botten med vad det egentligen är vi tror på…

Den stora frågan är förstås om Bibeln kan vara något annat än ett verk av människor. Eller något mer än så. Det är onekligen mycket som talar emot det anspråket. Men som vanligt är inte allt fullt så enkelt som det kan se ut. Bibeln låter sig inte riktigt fångas i samma nät som andra antika texter, och forskningen ger inga entydiga svar åt något håll. Det enda som är riktigt säkert är att människors personliga erfarenheter av Bibelns budskap går som en skarp skiljelinje mellan att tro eller inte tro på Bibelns Gud – och därmed på dess ursprung. Så länge Bibeln bara är en bok att förhålla sig till på ett intellektuellt plan går det att förkasta den om den inte känns relevant. Men har orden någon gång tagit sig rakt in i min personliga situation och vänt upp och ner på allt, lyst upp ett kompakt mörker, gett nytt hopp eller konkret räddat ur nöd – då blir läget ett helt annat.

Att Bibeln är speciell är i alla fall bortom allt tvivel. Oavsett egen tro och erfarenhet. Inget annat litterärt verk har fått så stor spridning och blivit översatt till så många språk, och den påverkan Bibeln har haft på miljoner människors liv genom historien kan knappast överskattas. Det gör givetvis också att den forskats på i det oändliga och att det finns hur mycket som helst att läsa om den. Vad kan då jag bidra med? Förhoppningsvis en någorlunda klarsynt och ärlig översikt, kanske med en lite annorlunda synvinkel här och där. En dörröppnare? Följ länkarna och se själv!

Fakta om Bibeln.
Vad handlar det om? (Bibeln på en kvart)

”The making of …”

Hur läser vi egentligen?
Är Bibeln Guds ord?
Läsa med rätt glasögon.
Vad säger Bibeln om framtiden?